Mekke Hakkında Bilgi,mekkenin özellikleri


İslam Mekanı Mekke ile ilgili Lazım Olan Genel Bilgiler Hangileridir ?
Evet arkadaşlar islamiyetin en kutsal bölgelerinden biri olan suudi arabistan yer alan dini bölge mekke hakkında ansiklopedik bilgiler paylaşalım.

MEKKE içi hazırlanmış yararlı bilgi amaçlı yazılar okuyalım:

MEKKE, Suudi Arabistan’da, Hicaz Bölgesi’nin merkezi. İslam dünyasının en büyük kutsal kenti. Nüfusu 550,000. (1981). Hicaz’ın batısında, alçak tepelerle çevrili bir vadide, Kızıldeniz’den 80 km içeridedir. Cidde Limanı ile bağlantılıdır.Kentte çok sayıda hastane, şeriat kuralları doğrultusunda eğitim veren orta ve yüksek dereceli okul vardır. Kent ekonomisi ticaret ve hac turizmine dayalıdır. Hac döneminde kent nüfusu üç katına çıkar. Mekke’nin bir özelliği de, Hıristiyan, Musevi ve başka dinlerin üyelerinin kenti ziyaretlerinin yasak oluşudur. Kabe ve Büyük Cami en önemli dinsel yapılardır. Tarih. İslam dininin merkezi olan kentin kuruluşu çok eski tarihlere uzanmaktadır. Gerek İslamlık öncesinde gerekse sonrasında Arap Yarımadasının en önemli ticaret merkeziydi. Asya ile Afrika’yı birleştiren ünlü baharat yolunun üzerinde bulunması önemini daha da artırıyordu. Tarihsel kaynaklarda kentten 2.500 develik ticaret kervanlarının geçtiğinden söz edilmektedir.1 islamlık öncesinde yoğun bir alışveriş merkeziydi. Transit kenti oluşu nedeniyle para işlemleri yapan bir tür bankalara sahipti. Nitekim Kuran’ın Kureyş suresinin ikinci ayetince yaz ve kış kervan seferlerinin sürekli işlediği bir kent olarak belirtirmektedir.İslamlık öncesindeki putatapar Arapların Lat, Uzza ve Menat adlı Tanrılarının heykelleri de Mekke’de bulunduğu için ticaret kenti oluşunun yanı sıra bir din merkeziydi. Ayrıca yüzlerce putu, barındıran Kabe’nin de burada bulunması önemini artırmaktaydı. Hz. Muhammet’in 610′da İslam dinini yaymaya başlamasıyla tüm çıkarları ticarete dayanan Mekkelileri ürküttü; İslam dininin ekonomik düzenlerini alt üst edeceğinden çekindikleri için yeni dine karşı tavır aldılar. Hatta çıkarlarını korumak için Hz. Muhammet’e İslam dinini yaymaktan vazgeçmesi için para vermek önerisinde bile bulundular.Kentin önde gelen ve yönetici sınıfı oluşturan Kureyş kabilesinden gelen Hz. Muhammet, bu gücüne karşın Mekkelilerin büyük çoğunluğundan destek bulamadı. On iki yıl süreyle İslam dinini büyük zorluklarla yaymaya çalışan Hz. Muhammet, Müslümanlara yapılan İşkencelerin artması üzerine 622′de Medine’ye göç etmeye karar verdi. Müslümanların topluca Medine’ ye göç etmeleri Mekke’nin görkemli ticaretine darbe vurdu. Göçü izleyen sekiz’ yıl süresince Mekkeliler Hz. Muhammet ve Müslümanlarla uğraşarak geçirdiler. Ancak aynı süre içinde kentin önde gelen zengin ailelerinin Müslümanlığı seçip Medine’ye göç etmeleri üzerine Mekke, ticaret merkezi olarak giderek Önemini yitirirken Medine bu alanda ön plana çıkmaya başladı. Mekkelilerle Müslümanlar arasında yapılan bir dizi savaş da kentin eski önemini geriye getirmedi. 630′ da on binlerce Müslümanla Mekke üzerine yürüyen Hz. Muhammet, bu kutsal kenti ele geçirdi ve kurmuş olduğu islam Devleti’nin sınırları içine kattı. Hz. Muhammet’in ölümünden (632) sonra gelen Dört Halife döneminde de aynı durumunu ve konumunu koruyan kent, ancak Emevilerin iktidarı ellerine almalarıyla biraz canlama gösterdi. Özellikle sanat ve eğlence kenti görünümünü aldı ve başka kentlerde yaşayanların dinlendikleri ve eğlendikleri bir yer oldu. Emeviler (661 -750) ve Abbasiler (750-1517) dönemlerinde kent yüzyıllar boyu İslam dünyasındaki dini önemini sürdürdü, Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’in (1512-1520) Mısır’ı fethetmesinden sonra Arap Yarımadası’ nın büyük bölümü, içinde Mekke de olmak üzere Osmanlı İmparatorluğunun topraklarına katıldı (1517). Osmanlı egemenliği altında Mekke şeriflerince yönetilen .kent, 19. yy başlarında ,Vahhabilerin eline geçti. Bunun üzerine Kavalalı Mehmet Ali Paşa kenti geriye almakla görevlendirildi, 1813′te kent yeniden Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlı egemenliği altındaki son Mekke Şerifi Hüseyin, Osmanlı imparatorluğu’nun Birinci Dünya Şavaşı’na girmesinden yararlanarak bağımsızlığını ilan etti (1916), ancak kısa bir süre sonra Nect Sultanı Abdülaziz İbni Suud, Mekke’yi ele geçirdi (1924). Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngilizlerin koruması altında egemenliğini sürdüren İbni Suud, 1932′de Suudi Arabistan Krallığı’ nı kurdu, O tarihten bu yana Mekke, Suudi Arabistan Devleti’nin en önemli kentlerinden biri olanak önemini korurken, tüm İslam www.gelsinler.net dünyasının en kutsal kenti olarak her yıl hac Mevsiminde yüz binlerce hacının kutsal görevi yerine getirmek için geldiği yerdir. İran-lrak Savaşı’nın başlamasıyla iran’ in Arap dünyası,özellikle Suudi Arabistan ile ilişkilerinin bozulması üzerine, 1983′ten başlayarak İranlı hacılar, Mekke’de Humeyni lehine gösteriler düzenlemeye başladılar. Bu gösterilerini 1987 Kurban Bayramı’nın birinci gününde yineleyen İranlı hacılarla Suudi Arabistan güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, büyük çoğunluğu ezilerek ölen 400′ün üzerinde İranı hacı yaşamını yitirdi. Olaylardan sonra, her iki ülke birbirini suçlarken İran’daki Suudi Arabistan, Kuveyt büyükelçiliklerine saldırılar düzenlendi.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !